strona główna | mapa serwisu беларуская | русский | english   

miejska komunikacja publiczna w Baranowiczach
autobusy | linie | taksówki zbiorowe | wiadomości i wydarzenia | historia | zdjęcia | downloads | miasto

Zdjęcia

| miasto | | transport |
1. miasto dzisiaj

2. zdjęcia historyczne

Przedstawione w niniejszym rozdziale zestawienie fotografii jest wynikiem współpracy autorów projektu bartrans.net Sergiusza Hrycewicza, Pawła Halauko i Wiktora Szeryszewa z baranowickim muzeum krajoznawczym w latach 2009–2010. Jest to swoiste fotograficzne sprawozdanie o życiu miasta Baranowicze w okresie od 1960 r. do 1989 r. — są tu przedstawione najciekawsze w opinii autorów projektu zdjęcia, z których można się dowiedzieć, jak wyglądało nasze miasto w drugiej połowie ubiegłego wieku i jak ono zmieniało się z biegiem lat. Jesteśmy pewni, że ludzie zainteresowani miastem i transportem znajdą tu dla siebie wiele ciekawego. Przyjemnego oglądania!

2.1. 1960–1969
2.2. 1970–1979
2.3. 1980–1989

Polecane linki wewnętrzne
miasto
historia miasta od pierwszej wzmianki do początku II wojny światowej
Baranowicze oraz rejon baranowicki w latach 1973–1974 (szkic historyczny)
Baranowicze na pocztówkach fotograficznych
plan generalny m. Baranowicze z 7 września 1978 r. (po rosyjsku)
plan generalny m. Baranowicze z 8 grudnia 2004 r. (po rosyjsku)

Polecane linki zewnętrzne
oficjalna strona baranowickiego miejskiego komitetu wykonawczego — baranovichy.by (po rosyjsku)
portal internetowy — baranovichi.by (po rosyjsku)
portal informacyjny m. Baranowicze “Całe Baranowicze” — vsebar.by (po rosyjsku)
portal baranowicki — bri.by (po rosyjsku)
strona baranowickiej niezależnej gazety “Intex-Press” — intex-press.by (po rosyjsku)
strona baranowickiej gazety “Nasz kraj” — nashkraj.by (po rosyjsku)
Baranowicze w Wikipedii
informacja została zaktualizowana 17.07.2011 r.

autobusy | linie | taksówki zbiorowe | wiadomości i wydarzenia | historia | zdjęcia | downloads | miasto
   o projekcie mail@bartrans.net © http://bartrans.net/ Dubrovin Eugeniusz 2006-2015